Η ασφαλιστική σας σύμβαση αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο:

 1. Σε περίπτωση θανάτου, παρέχει προστασία στην οικογένειά σας
 2. Με την επιλογή πρόσθετων ωφελημάτων σας παρέχεται η δυνατότητα να αντιμετωπίσετε σοβαρές ασθένειες, ανικανότητα, απώλεια εισοδήματος και άλλους κινδύνους.
 3. Υπάρχουν ασφαλιστικές συμβάσεις που συνδυάζουν κάλυψη και αποταμίευση. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε έκτακτες οικονομικές ανάγκες, οι οποίες πιθανόν να προκαλέσουν αναστάτωση στον προσωπικό ή οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Επίσης, τα  ίδια σχέδια μπορούν να διασφαλίσουν την οικονομική σας ανεξαρτησία στην τρίτη ηλικία.
 4. Η ασφαλιστική σας σύμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση έναντι οικονομικών υποχρεώσεων – π.χ. εκχώρηση σε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

 

 Είναι σημαντική η διατήρηση της ασφαλιστικής σύμβασης:

 1. Εξασφάλιση ασφαλισιμότητας
  Η ασφαλισιμότητα είναι η δυνατότητα που έχει ο καθένας για να ασφαλιστεί.  Με την ασφαλιστική σύμβαση έχετε ήδη εξασφαλίσει την ασφαλισιμότητά σας για τα ποσά κάλυψης που αναγράφονται, ανεξάρτητα αν στο μεταξύ έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην κατάσταση της υγείας σας, που τυχόν δεν θα σας επιτρέπουν να ασφαλιστείτε με τους ίδιους όρους.
 1. Διεκδίκηση φοροαπαλλαγής
  Το κράτος ενθαρρύνει την ιδιωτική ασφάλιση και παρέχει ως κίνητρο τη διεκδίκηση φοροαπαλλαγής. Το κίνητρο αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και το 35% του ασφαλίστρου, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.
 1. Απώλεια φοροαπαλλαγής σε περίπτωση ακύρωσης
  Σε περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου Ασφάλειας Ζωής μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του, φορολογείται ποσοστό των ασφαλίστρων που παραχωρήθηκαν ως έκπτωση, ως ακολούθως:
  • ακύρωση μέσα σε 3 χρόνια 30%
  • ακύρωση από 4 μέχρι 6 χρόνια 20%