Σε ποιους απευθύνεται;

Εάν προσδοκείτε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση σε ένα μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και αναλαμβάνετε επενδυτικό κίνδυνο το Μικτό Ταμείο είναι για εσάς.
Βρείτε πιο ταμείο σας αντιπροσωπεύει

 Επενδυτική πολιτική

Διασπορά επενδύσεων και συνετή διαχείριση κινδύνου αποτελούν την πάγια επενδυτική μας πολιτική. Αναλυτκά το ταμείο έχει την ακόλουθη δομή:

Διασπορά Ποσοστό
Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος  10-65%
Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού  35-60%
Διαθέσιμα και καταθέσεις προθεσμίας   0-30%
Δάνεια   0-15%
Ακίνητη περιουσία

  0-15%

Διαχείριση

 • H διασπορά των επενδύσεων αποσκοπεί μακροπρόθεσμα στην επίτευξη μιας συνολικά ψηλής απόδοσης, με ταυτόχρονη διατήρηση του επενδυτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον επενδυτικό κίνδυνο που ισχύει σε ένα καθαρά μετοχικό χαρτοφυλάκιο.
 • Oι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούμε το δικαίωμα να αυξάνουμε βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας του Ταμείου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Λεπτομέρειες Ταμείου

 • Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης Εσωτερικού Ταμείου: 1%
 • Ημερομηνία Έναρξης: 1/07/1989
 • Διαχειριστής Ταμείου: EuroLife Ltd
 • Σύμβουλοι Eπενδύσεων: CISCO, UBS, JPMorgan, Goldman Sachs, PIMCO.

 Επενδυτικοί στόχοι

Το Μικτό ταμείο στοχεύει να σας προσφέρει μακροπρόθεσμα σχετικά ψηλή ανάπτυξη της αξίας του Ταμείου, επενδύοντας τόσο σε αξίες με δυνατότητα ψηλών κεφαλαιουχικών κερδών, όσο και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.

 

Κατανομή Χαρτοφυλακίου 03/2024

 

Μικτό Ταμείο Αποδόσεις

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: 5,11%

  Μέση ετήσια απόδοση: 2,53%

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: 19,86%

  Μέση ετήσια απόδοση: 3,68%

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: 43,78%

  Μέση ετήσια απόδοση: 3,69%