ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

 

Στην Eurolife («η Eurolife»), η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μας προτεραιότητες. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ανά πάσα στιγμή ασφαλείς ασφαλιστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταξύ μας επικοινωνίας.

Υπενθυμίζουμε ότι έως τώρα λαμβάνετε από εμάς επιστολές ταχυδρομικώς καθώς και έγγραφα και μηνύματα μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας. Ανάλογα πάντοτε με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις, η Eurolife θα επιθυμούσε η επικοινωνία να συνεχιστεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σε μια προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στην επικοινωνία μέσω email, η Eurolife θα προβεί σύντομα σε ρυθμίσεις ούτως ώστε τα email που αποστέλλει, να φθάνουν στους παραλήπτες αποκλειστικά και μόνο δια μέσου ασφαλούς πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης (TLS -Transport Layer Security).

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τις πιο κάτω σημαντικές πληροφορίες, για τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του διακομιστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, έτσι ώστε να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε email από την Eurolife. Μόλις ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS, θα λαμβάνετε τα email από την Eurolife, όπως και προηγουμένως.

Να αναφέρουμε ότι το TLS είναι ασφαλές κρυπτογραφικό πρωτόκολλο που προστατεύει την επικοινωνία μόνο στην ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων υπό διαμετακόμιση. Ο παραλήπτης διατηρεί την ευθύνη για τα δεδομένα που παραλαμβάνει.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον λειτουργό εξυπηρέτησης σας.

 

 

Transport Layer Security(TLS)

Το Transport Layer Security (TLS) είναι πρωτόκολλο κρυπτογράφησης, που χρησιμοποιείται ευρέως για την παροχή ασφάλειας και ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων, κατά την επικοινωνία μεταξύ διακομιστών. Είναι επίσης πολύ δημοφιλές λόγω της εξασφάλισης που παρέχει στην ανταλλαγή email κατά τη διαβίβασή τους, μεταξύ των διακομιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το TLS προστατεύει τα email που αποστέλλονται διαδικτυακά, δημιουργώντας ένα ασφαλές κρυπτογραφικό τούνελ μεταξύ των διακομιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφεί τα email κατά τη μεταφορά τους αποτρέποντας τις πιθανότητες υποκλοπής, παρακολούθησης, ή και αλλοίωσης/πλαστογραφίας.

Για να καταστεί επιτυχής η διασύνδεση μέσω TLS, οι διακομιστές τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη, θα πρέπει να υποστηρίζουν συμβατές εκδόσεις του.

Η Eurolife έχει προ πολλού ενεργοποιήσει το TLS στους διακομιστές της. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης του TLS ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει οι διακομιστές των πελατών και συνεργατών της, να έχουν αποδεχτεί τη συγκεκριμένη υποστήριξη σύνδεσης.

Διαδικασία ρύθμισης TLS

Το TLS ρυθμίζεται σε διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον διαχειριστή. Επομένως, θα πρέπει να αποταθείτε είτε στο Τμήμα Πληροφορικής σας είτε στον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας, οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν το TLS στον διακομιστή με έγκυρα πιστοποιητικά.

Γενικά, οι διακομιστές διαθέτουν υποστήριξη για TLS. Σε περίπτωση που το TLS δεν λειτουργεί, αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί στον διακομιστή σας, ή ότι χρειάζεται κάποιου είδους αναβάθμιση (ή και τα δυο). Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος.

Τέλος, οι διαχειριστές οφείλουν να ελέγξουν το σύστημα ώστε να διαπιστώσουν ότι έχει εγκατασταθεί με επιτυχία το TLS, τόσο για εισερχόμενες όσο και για εξερχόμενες διασυνδέσεις.