Γιατί χρειάζεστεένα πρόγραμμα υγείας για τους εργαζομένους σας

Πως λειτουργείένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας για τους εργαζομένους σας

Πρόγραμμα Υγείας

Bασικά χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα
Medica
Περιγραφή
 • Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του κάθε εργαζομένου και της οικογένειάς του από ασθένεια ή σωματική βλάβη από ατύχημα.
 • Παρέχει προστασία από την οικονομική απώλεια.
 • Πληρώνει τα έξοδα σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο.
 • Προσφέρει την επιλογή της εξωνοσοκομειακής κάλυψης.
 • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων.
Σύνδεση με επενδυτικά ταμεία
ΟΧΙ
Κύρια χαρακτηριστικά

Nοσοκομειακή Περίθαλψη  - κάλυψη σε ιατρικά περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομείο.

 • Προσφέρει Παγκόσμια Κάλυψη
 • Παρέχει μερικά ωφελήματα εξωτερικού ασθενή, όπως προ-εγχειρητικές διαγνωστικές εξετάσεις, μετεγχειρητικά έξοδα, καθώς και Πρώτη Περίθαλψη Ατυχήματος.
 • Παρέχει πρόσθετα ωφελήματα και επιδόματα όπως επίδομα τοκετού, μεταφορά με ασθενοφόρο και Ημερήσιο Επίδομα Δωρεάν Περίθαλψης.
 • Προσφέρει ταξιδιωτική ιατρική βοήθεια εξωτερικού
 • Ιατρικό τηλεφωνικό κέντρο

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη - κάλυψη σε ιατρικά περιστατικά που δεν χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομείο.

 • Περίθαλψη εξωτερικού ασθενή, όπως αμοιβή ιατρού, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις κ.τ.λ.
Ηλικία
Αριθμός μελών
Διάρκεια
Πλεονεκτήματα
 • Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε χώρας για περίθαλψη χωρίς πρόσθετο κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά)
 • Παρέχει την επιλογή προκαθορισμένων ετήσιων καλύψεων, μέχρι και €2.000.000
 • Προσφέρει την επιλογή νοσοκομείου, κλινικής, ιατρού (δεν υπάρχουν περιορισμοί με καταλόγους νοσοκομείων)
 • Προσφέρει την επιλογή προκαθορισμένων ετήσιων καλύψεων σε ωφελήματα εξωτερικού ασθενή, μέχρι και €3.500
 • Πληρώνονται οι χρεώσεις του νοσοκομείου και με τιμολόγιο
 • Καλύπτονται από το βασικό μέρος μερικά ωφελήματα εξωτερικού ασθενή (όπως προ-εγχειρητικές διαγνωστικές, μετεγχειρητικά έξοδα, πρώτη περίθαλψη ατυχήματος). Έτσι, δεν επιβαρύνουν το ετήσιο όριο των άλλων ωφελημάτων εξωτερικού ασθενή.
 • Παρέχονται ιατρικές συμβουλές σε 24ωρη βάση μέσω ιατρικού τηλεφωνικού κέντρου
 • Παρέχεται ταξιδιωτική ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό
 • Προσφέρεται το ωφέλημα «παραμονής σε νοσοκομείο χωρίς περίθαλψη»
 • Προσφέρεται κάλυψη σε εξαρτώμενους φοιτητές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό μέχρι την ηλικία των 30 χρονών
 • Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των ημερών νοσηλείας.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια;

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Ομαδικών Ασφαλίσεων για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο pensions@eurolife.bankofcyprus.com