Γιατί χρειάζεστεένα πρόγραμμα προστασίας των εργαζομένων από ατύχημα ή θάνατο

Πως λειτουργείτο Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικού

Προγράμματα για κάλυψη των εργαζομένων από ατύχημα     

Bασικά χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα
Προσωπικά Ατυχήματα
Ασφάλιση ζωής
Περιγραφή
  • Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για τον κίνδυνο απώλειας ζωής από ατύχημα στα μέλη του προσωπικού σας.
  • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων που καταβάλλονται σε περίπτωση ατυχήματος. 
  • Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία  στα μέλη του προσωπικού
  • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων
Σύνδεση με επενδυτικά ταμεία
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Ηλικία
Διάρκεια
Αριθμός μελών
Βασική κάλυψη

Σε περίπτωση σωματικής βλάβης από ατύχημα, που  εμπίπτει στις καλυπτόμενες απώλειες, και συνέβηκε στον προβλεπόμενο χώρο και χρόνο εργασίας και κατά τη μετακίνηση από και προς τον χώρο εργασίας ή καθ’όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, καταβάλλεται στον δικαιούχο το ανάλογο ασφαλισμένο ποσό.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, καταβάλλεται στον δικαιούχο το ανάλογο ασφαλισμένο ποσό που ισχύει την ημερομηνία της απώλειας ζωής του.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια;

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Ομαδικών Ασφαλίσεων για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο pensions@eurolife.bankofcyprus.com