Γιατί χρειάζεστεπρόγραμμα υγείας

Πως λειτουργείτο πρόγραμμα

Προγράμματα υγείας

Bασικά χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα
Medica Basic
Medica Comfort
Medica Plus
Medica Newcomer
Lifecare
Περιγραφή
 • Καλύπτει τις ανάγκες σε περίπτωση ασθένειας ή σωματικής βλάβης από ατύχημα.
 • Προστατεύει τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του από την οικονομική απώλεια.
 • Πληρώνει τα έξοδα σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο.
 • Προσφέρει ορισμένα εξωνοσοκομειακά ωφελήματα και επιδόματα.
 • Υπηρεσία «Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση»
 • Προσφέρει όλα τα ωφελήματα του προγράμματος υγείας Medica
 • Προσφέρει εξωνοσοκομειακά ωφελήματα, δηλαδή κάλυψη σε ιατρικά περιστατικά που δεν χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομείο
 • Μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε Ετήσιο Ποσό Υπέρβασης Απαιτήσεων στην Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Υπηρεσία «Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση»
 • Προσφέρει όλα τα ωφελήματα του προγράμματος υγείας Medica
 • Προσφέρει εξωνοσοκομειακά ωφελήματα, δηλαδή κάλυψη σε ιατρικά περιστατικά που δεν χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομείο
 • Υπηρεσία «Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση»
 • Καλύπτει τις ανάγκες σε περίπτωση ασθένειας ή σωματικής βλάβης από ατύχημα.
 • Προστατεύει τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του από την οικονομική απώλεια.
 • Πληρώνει τα έξοδα σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο.
 • Προσφέρει ορισμένα εξωνοσοκομειακά ωφελήματα και επιδόματα.
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία, με προκαθορισμένο ασφαλιστικό ποσό, όταν ο ασφαλισμένος διαγνωστεί  με μία από τις 42 καλυπτόμενες σοβαρές ασθένειες
Ηλικία
Αριθμός μελών
Διάρκεια
Κύρια Χαρακτηριστικά
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Μερικά εξωνοσοκομειακά ωφελήματα όπως προ-εγχειρητικες διαγνωστικές εξετάσεις και μετεγχειρητικά έξοδα
 • Ταξιδιωτική ιατρική βοήθεια σε χώρα Εξωτερικού
 • Ιατρικό τηλεφωνικό κέντρο   
 • Επιπλέον ωφελήματα και επιδόματα (τοκετός, σοβαρές ασθένειες)    
 • Αμοιβές ιατρών και φάρμακα
 • Διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία και ομοιοπαθητική που συνδέονται με παθολογική αιτία
 • Ψυχιατρική ασθένεια

 

 • Αμοιβές ιατρών και φάρμακα
 • Διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία και ομοιοπαθητική που συνδέονται με παθολογική αιτία
 • Ψυχιατρική ασθένεια
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Μερικά εξωνοσοκομειακά ωφελήματα όπως διαγνωστικές εξετάσεις και αμοιβή ιατρού ανά επίσκεψη
 • Κάλυψη Εξόδων Μεταφοράς Σορού
 • Προσφέρει κάλυψη από €10.000 μέχρι και €100.000 και καταβολή εφάπαξ ποσού με τη διάγνωση μίας από τις 42 καλυπτόμενες σοβαρές ασθένειες.
Υπολογιστήςασφαλίστρου Medica
Μηνιαίο ασφάλιστρο
Medica Basic
Medica Plus
Medica Comfort

Υπολογιστής ασφαλίστρου Lifecare

Μηνιαίο ασφάλιστρο

Δεν ξέρετε ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει;

Μιλήστε με έναν Ασφαλιστικό μας Σύμβουλο για να σας βοηθήσει με το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.