Σε ποιους απευθύνεται;

Εάν προσδοκείτε ψηλές αποδόσεις σε ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και αναλαμβάνετε σχετικά αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο το Δυναμικό Ταμείο είναι για εσάς.
Βρείτε πιο ταμείο σας αντιπροσωπεύει

 Επενδυτική πολιτική

Διασπορά επενδύσεων και συνετή διαχείριση κινδύνου αποτελούν την πάγια επενδυτική μας πολιτική. Αναλυτικά το ταμείο έχει την ακόλουθη δομή:

Διασπορά

Ποσοστό

Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος   0-40%
Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού

 60-80%

Διαθέσιμα και καταθέσεις προθεσμίας

  0-20%

Δάνεια   0-15%
Ακίνητη περιουσία

  0-15%

 

Διαχείριση

 • H επενδυτική πολιτική στηρίζεται στην απόδοση τόσο από υπεραξίες όσο και από εισοδηματικές αποδόσεις των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, η διασπορά των επενδύσεων και ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας μειώνουν τον επενδυτικό κίνδυνο.
 • Oι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούμε το δικαίωμα να αυξάνουμε βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας του Ταμείου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Λεπτομέρειες Ταμείου

 • Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης Εσωτερικού Ταμείου: 1,20%
 • Ημερομηνία Έναρξης: 31/10/2002
 • Διαχειριστής Ταμείου: EuroLife Ltd
 • Σύμβουλοι Eπενδύσεων: CISCO, UBS, JPMorgan, Goldman Sachs, PIMCO.

 Επενδυτικοί στόχοι

Το δυναμικό ταμείο στοχεύει να σας προσφέρει μακροπρόθεσμα ψηλή ανάπτυξη της αξίας του, επενδύοντας σε μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού. Οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας και αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό του Ταμείου.

Κατανομή Χαρτοφυλακίου 03/2024

 

Δυναμικό Ταμείο Αποδόσεις

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: 7,15%

  Μέση ετήσια απόδοση: 3,52%

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: 32,26%

  Μέση ετήσια απόδοση: 5,74%

 • Mέχρι Μάρτιος 2024

  Συνολική απόδοση: 71,63%

  Μέση ετήσια απόδοση: 5,54%