Βρείτε το Επενδυτικό σας

προφίλ

Με το εργαλείο αυτό σας δίνουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε το επενδυτικό σας προφίλ και να ενημερωθείτε για την επενδυτική επιλογή που σας ταιριάζει.

Με βάση όσα έχετε δηλώσει, είστε:

Επενδυτής που προσδοκεί ήπια ανάπτυξη κεφαλαίου

Η επενδυτική επιλογή που σας ταιριάζει περισσότερο είναι:

Το Ταμείο είναι κατάλληλο για επενδυτές σαν εσάς που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε επενδυτικό κίνδυνο και προσδοκείτε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση σε μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.