Γιατί χρειάζεστεένα πρόγραμμα που να σε καλύπτει σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία

Πως λειτουργείτο πρόγραμμα

Προγράμματα για προσθήκη ωφελημάτων για ανικανότητα εργασίας

Bασικά χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα
Investment Plan
Life Plan
Level Term
Personal Accident
Περιγραφή
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν την οικονομική εξασφάλιση αναγκών στο μέλλον.
 • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα και άλλων ωφελημάτων.
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα και άλλων ωφελημάτων.
 • Προσφέρει  ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Παρέχει χαμηλό ασφάλιστρο για προκαθορισμένο χρόνο.
 • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα και άλλων ωφελημάτων.
 • Το πρόγραμμα δεν προσφέρει αποταμίευση.
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής και άλλων ωφελημάτων που οφείλονται σε ατύχημα.
 • Το πρόγραμμα δεν προσφέρει αποταμίευση.
Σύνδεση με επενδυτικά ταμεία
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Βασική κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό.

Τρόπος πληρωμής της βασικής κάλυψης
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
Ηλικία
Διάρκεια
Επιλογές τροποποίησης συμβολαίου
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής
 • Τροποποιείται το ασφάλιστρο / ασφαλισμένο ποσό
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Γίνεται ανάληψη ή εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Μεταφέρεται ποσό ασφαλιστικού κινδύνου από και προς άλλη σύμβαση
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Δεκαετής παράταση.
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής
 • Τροποποιείται το ασφάλιστρο/ ασφαλισμένο ποσό
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Γίνεται ανάληψη/ εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Επιλέγεται προσθήκη ή αφαίρεση πρόσθετων ωφελημάτων
 • Μεταφέρεται ποσό ασφαλιστικού κινδύνου από και προς άλλη σύμβαση
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Τροποποιείται το ασφαλισμένο ποσό
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Παρέχεται η δυνατότητα να υποβαθμίσετε ή να αναβαθμίσετε το Πακέτο κάλυψης σας.

Υπολογίστε  το φόρο εισοδήματός σας και επωφεληθείτε

Υπολογίστε τον ετήσιο φόρο εισοδήματός σας και το μέγιστο ποσό ασφαλίστρων που επιτρέπονται για μείωση της φορολογίας σας.

Δεν ξέρετε ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει;

Μιλήστε με έναν Ασφαλιστικό μας Σύμβουλο για να σας βοηθήσει με το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.