Γιατί χρειάζεστεένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης για τους εργαζομένους σας

Πως λειτουργείένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης

Συνταξιοδοτικές Λύσεις

Bασικά χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα
Smart Future
Περιγραφή

Ολοκληρωμένο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους για έναν αποτελεσματικό τρόπο αποταμίευσης για τη συνταξιοδότησή τους

Χαρακτηριστικά του σχεδίου
 • Ευελιξία στον σχεδιασμό
 • Ευελιξία στις εισφορές
 • Ευελιξία στη μεταφορά από άλλο Συνταξιοδοτικό Παροχέα 
 • Ευελιξία στις επενδύσεις
 • Ευελιξία  στον τρόπο πληρωμής κατά την αφυπηρέτηση
 • Ευελιξία  στην πληρωμή ωφελημάτων σε περίπτωση αποχώρησης
 • Ευελιξία σε διευκολύνσεις
Γιατί να εμπιστευτείτε την EuroLife
 • Απλή και ολοκληρωμένη λύση που εξασφαλίζει τις συνταξιοδοτικές ανάγκες των εργαζομένων
 • Παρέχει ευελιξία στον καθορισμό και τροποποίηση των χαρακτηριστικών του σχεδίου ανάλογα με τις επιθυμίες του εργοδότη και εργαζομένων
 • Παρέχει επενδυτικές επιλογές στους εργαζομένους σύμφωνα με τον επενδυτικό τους ορίζοντα και το προφίλ ρίσκου
 • Συνεργασία με διεθνούς εμβέλειας οίκους διαχείρισης επενδύσεων
 • Τεχνογνωσία στη διαχείριση επενδύσεων με σωστή διασπορά στις επενδύσεις και διαχρονικά ελκυστικές αποδόσεις
 • Εξειδικευμένο προσωπικό για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και υποστήριξη
 • Εξειδικευμένα υποστηρικτικά εργαλεία για καλύτερο συνταξιοδοτικό προγραμματισμό και την πρόβλεψη εξέλιξης του σχεδίου
 • Πολύ ανταγωνιστικές χρεώσεις
Σύνδεση με επενδυτικά ταμεία
ΝΑΙ
Φορολογικά κίνητρα
 • Φοροαπαλλαγή στο ποσό συνεισφοράς του εργοδότη
 • Φοροαπαλλαγή στο ποσό συνεισφοράς του εργαζομένου
 • Φορολογικές εκπτώσεις στις επενδύσεις

 

Κόστος του Σχεδίου
 • Χρέωση σύστασης του Σχεδίου
 • Μηνιαία χρέωση διαχείρισης και διοίκησης
Διαχείριση και εξυπηρέτηση
 • Εξειδικευμένο προσωπικό
 • Τηλεφωνικό κέντρο.
 • Ενημέρωση
 • Εξειδικευμένα υποστηρικτικά εργαλεία

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια;

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης στο 80008880 ή στο 22124000 ή ηλεκτρονικά στο pensions@eurolife.bankofcyprus.com