Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Πρόληψη

"Η πρόληψη δεν είναι σχήμα λόγου, είναι τρόπος ζωής"

Με το πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της δραστηριοποίησής της, η EuroLife έχει δρομολογήσει ενέργειες που στοχεύουν στην ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα πρόληψης στους τομείς της διατροφής, της άθλησης, της υγείας και του περιβάλλοντος.

Με το μότο: ‘Η πρόληψη δεν είναι σχήμα λόγου, είναι τρόπος ζωής’, η εταιρεία στηρίζει ενέργειες και προγράμματα για να ευαισθητοποιήσει το κοινό, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρής ενημέρωσης για την προαγωγή της μακροζωίας και της ευεξίας , με στόχο τη διαφύλαξη της υγείας και την αύξηση της διάρκειας της ζωής.

 

Eurolife, με ευθύνη μπροστά

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΛΗΨΗ
#