Μαθαίνω για τα Δάση

Συνεργασία με το ΜΚΟ Cymepa

Το όραμα του Διεθνούς Προγράμματος «Μαθαίνω για τα Δάση» (Learning  About Forests - LEAF) είναι ένα αυξημένο επίπεδο συνειδητοποίησης, γνώσης  και δράσης σχετικά με το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση για την αειφορία του πλανήτη μας. Το Πρόγραμμα αντανακλά όλες τις λειτουργίες του δάσους για τους ανθρώπους, πολιτιστική, οικολογική, οικονομική και κοινωνική.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές να επιτύχουν έναν υψηλότερο βαθμό περιβαλλοντικής και αειφορικής  ωριμότητας, ανεξάρτητα από την ηλικία, το επίπεδο γνώσεων και  τις προηγούμενες τους εμπειρίες.

Η κάθε τάξη που συμμετέχει αναλαμβάνει 3 υποχρεώσεις:

  1. Επίσκεψη σε δάσος ή Κέντρο Εκπαίδευσης η Πληροφόρησης ή σε μονοπάτι μελέτης της φύσης
  2. Δενδροφύτευση ή δημιουργία Σπορείου
  3. Ενασχόληση με ένα από τα θέματα που προτείνονται από το Διεθνές Συντονιστικό Γραφείο που εδρεύει στην Κοπεγχάγη.

Προαιρετικά κάθε χρόνο διεξάγετε Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός ανάμεσα στα σχολεία που συμμετέχουν. Ο Διαγωνισμός αφορά δραστηριότητες σχετικές με το πρόγραμμα και το βραβείο χορηγείται απο την Eurolife.

Υπεύθυνο για το Πρόγραμμα «Μαθαίνω για τα Δάση» σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το Ιδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης FEE Foundation for Environmental Education και η CYMEPA είναι ο Εθνικός Χειριστής όλων των Προγραμμάτων του.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται σε άψογη συνεργασία με τους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τους οποίους θερμά ευχαριστούμε. Επίσης εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά όλων των τάξεων που συμμετέχουν με ενθουσιασμό στο Πρόγραμμα.