Το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων Smart Future της Eurolife έχει λάβει στα φετινά IPE European Pension Fund Awards το Silver Category Award – Passive Management. Σύμφωνα με τους κριτές των βραβείων, η προσέγγιση του Smart Future στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και χαμηλού κόστους Συνταξιοδοτικού Σχεδίου ήταν υποδειγματική. 

Το βραβείο έρχεται ως αναγνώριση των προσπαθειών και των κορυφαίων επιδόσεων της Eurolife και αποτελεί μια έγκυρη και ανεξάρτητη αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της επενδυτικής προσέγγισης του Smart Future στη διαχείριση των Επενδυτικών Ταμείων.

Τα βραβεία IPE European Pension Fund Awards αποτελούν την κορυφαία διάκριση στο είδος τους και είναι η μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ευρώπη. Επιβραβεύουν την αριστεία και την καινοτομία στον τομέα των συντάξεων στην Ευρώπη, δημιουργώντας ένα ετήσιο σημείο αναφοράς που επιτρέπει στους παρόχους συντάξεων να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους σε σχέση με τον ευρύ ανταγωνισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα βραβεία IPE European Pension Fund Awards αναγνωρίζουν κάθε χρόνο τα επιτεύγματα των διαφορετικών συνταξιοδοτικών ταμείων σε όλη την Ευρώπη και αναδεικνύουν την αριστεία και τα ταμεία που αποτελούν σημείο αναφοράς.

Τα φετινά IPE Awards προσέλκυσαν περισσότερες από 340 συμμετοχές σε 40 κατηγορίες, με εκπροσώπηση 22 χωρών, με τους συμμετέχοντες να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία € 1,89 τρισεκατομμυρίων. 83 κριτές συμμετείχαν στην αξιολόγηση των συμμετοχών, καθένας από τους οποίους έφερε εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο. Η τελετή απονομής των βραβείων IPE Awards 2023 πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου στη Βιέννη.

Το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων Smart Future απευθύνεται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου και αποτελεί κοινό έργο δύο κορυφαίων εταιρειών στην κυπριακή αγορά – της Eurolife και του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO). Το Smart Future έχει, διαχρονικά, αποδόσεις που ξεχωρίζουν στην τοπική αγορά. Οι εργοδότες μπορούν να προσφέρουν μια πραγματική «λύση αξίας» στο προσωπικό τους καθώς το Smart Future περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη λύση για τους εργαζόμενους ώστε να αποταμιεύουν αποτελεσματικά για τη συνταξιοδότησή τους. Το Smart Future είναι ένα καινοτόμο και ευέλικτο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που παρέχει σε κάθε μέλος τη δυνατότητα επιλογής τεσσάρων επενδυτικών ταμείων καθώς και μια αυτοματοποιημένη επιλογή που προσαρμόζει αυτόματα το προσωπικό προφίλ κινδύνου/απόδοσης κάθε μέλους, με βάση τα χρόνια που απομένουν μέχρι την συνταξιοδότηση.