Γιατί χρειάζεστεένα πρόγραμμα που προστατεύει τους μαθητές σχολείου από ατύχημα

Πως λειτουργείένα πρόγραμμα προστασίας μαθητών από ατύχημα

Πρόγραμμα προστασίας προσωπικών ατυχημάτων μαθητών σχολείου

Bασικά χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα
Προσωπικά Ατυχήματα Μαθητών
Περιγραφή

 Προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε μαθητές σε περίπτωση ατυχήματος στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ή ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. 

Σύνδεση με επενδυτικά ταμεία
ΟΧΙ
Βασική κάλυψη

Το Σχέδιο συμπεριλαμβάνει τα πιο κάτω ωφελήματα:

  • Θάνατο από ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα
  • Μόνιμη Απώλεια (Μερική Ανικανότητα) από ατύχημα
  • Ιατρικά έξοδα ατυχήματος
  • Οδοντιατρικά έξοδα ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος, το ποσό που καταβάλλεται στον γονέα του ασφαλιζόμενου παιδιού είναι το ασφαλισμένο ποσό ανάλογα με την επιλογή κάλυψης (Α,Β ή Γ) που επιλέγεται.

Καλυπτόμενα σχολεία

Είτε δημόσια είτε ιδιωτικά:

  • Νηπιαγωγεία
  • Δημοτικά
  • Γυμνάσια
  • Λύκεια
Περίοδος κάλυψης
  • 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε κάθε ετήσια επέτειο

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια;

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Ομαδικών Ασφαλίσεων για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο pensions@eurolife.bankofcyprus.com