Γιατί χρειάζεστεένα πρόγραμμα για κάλυψη ζωής

Πως λειτουργείτο πρόγραμμα

Προγράμματα για κάλυψη ζωής

Bασικά χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα
Life Plan
Level Term
Life Protect
Credit Life
Personal Accident
Περιγραφή
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Υπάρχει η δυνατότητα  προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με απώλεια ζωής, για εξασφάλιση πρόσθετης κάλυψης, και άλλων ωφελημάτων.
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με απώλεια ζωής  και άλλων ωφελημάτων.
 • Προσφέρεται χαμηλό ασφάλιστρο για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Το πρόγραμμα δεν προσφέρει αποταμίευση.
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής, με δυνατότητα προσθήκης και άλλων ωφελημάτων.
 •  Προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής και είναι κατάλληλο για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων
 • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων σχετικών με ανικανότητα
 • Οι πληρωμές ασφαλίστρου λήγουν στα ¾ της διάρκειας του συμβολαίου
 • Το ασφαλισμένο ποσό θα μειώνεται αυτόματα σε κάθε ετήσια επέτειο του συμβολαίου
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής και άλλων ωφελημάτων που οφείλονται σε ατύχημα.
 • Το πρόγραμμα δεν προσφέρει αποταμίευση.
Σύνδεση με επενδυτικά ταμεία
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
OXI
Βασική κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το εκάστοτε ασφαλισμένο ποσό.

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό. 

Τρόπος πληρωμής της βασικής κάλυψης
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
Ηλικία
Διάρκεια
Επιλογές τροποποίησης συμβολαίου
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής
 • Υπάρχει η δυνατότητα για τροποποίηση ασφαλίστρου/ ασφαλισμένου ποσού
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης/ εξαγοράς αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Μεταφέρεται ποσό ασφαλιστικού κινδύνου από και προς άλλη σύμβαση
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του ασφαλισμένου ποσού
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του ασφαλισμένου ποσού
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται κάποια από τα ωφελήματα.
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Παρέχεται η δυνατότητα να υποβαθμίσετε ή να αναβαθμίσετε το Πακέτο κάλυψης σας.

Υπολογίστε  το φόρο εισοδήματός σας και επωφεληθείτε

Υπολογίστε τον ετήσιο φόρο εισοδήματός σας και το μέγιστο ποσό ασφαλίστρων που επιτρέπονται για μείωση της φορολογίας σας.

Δεν ξέρετε ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει;

Μιλήστε με έναν Ασφαλιστικό μας Σύμβουλο για να σας βοηθήσει με το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.