Γιατί χρειάζεστεένα πρόγραμμα για δημιουργία κεφαλαίου

Πώς λειτουργείτο πρόγραμμα

Προγράμματα για δημιουργία κεφαλαίου

Bασικά χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα
Κτίζω Εφάπαξ
Lifestart
Investment Plan
Achiever
Περιγραφή
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα
 • Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν τη συστηματική αποταμίευση για το μέλλον όπως η εξασφάλιση της  συνταξιοδότησης.
 • Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης του ωφελήματος απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρου
 • Προσφέρει ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα.
 • Προσφέρει χαμηλό αρχικό ασφάλιστρο.
 • Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης.
 • Υπάρχει η  δυνατότητα να προστεθούν ωφελήματα.
 •  Προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση απώλειας ζωής.
 • Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής διαφόρων συνδυασμών ασφαλιστικής προστασίας και επένδυσης.
 • Υπάρχει η  δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων.
 • Προσφέρει επένδυση εφάπαξ ασφαλίστρου, με επένδυση ολόκληρου του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς αρχικές χρεώσεις.
 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων ούτε η καταβολή περισσότερων από ένα εφάπαξ ποσών στην ίδια σύμβαση.
Σύνδεση με επενδυτικά ταμεία
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Βασική κάλυψη

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου απο ατύχημα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου απο ατύχημα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή το επενδυόμενο ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

Σε περίπτωση απώλειας ζωής , θα καταβληθεί στον ασφαλισμένο το επενδυόμενο ποσό ή σε περίπτωση που κατά την στιγμή του θανάτου ισχύει εγγυημένο ποσό, τότε θα καταβληθεί όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 

Ηλικία
Διάρκεια
Τρόπος πληρωμής της βασικής κάλυψης
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
 • Εφάπαξ ποσό
Επιλογές τροποποίησης συμβολαίου
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής
 • Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του ασφαλίστρου/ ασφαλισμένου ποσού
 • Επαναφέρεται σε ισχύ
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης/ εξαγοράς αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προσθήκης ή αφαίρεσης πρόσθετων ωφελημάτων
 • Δεκαετής παράταση
 • Προσφέρεται πρόσθετο εφάπαξ ασφάλιστρο
 • Δυνατότητα επιλογής αυτόματης αύξησης του ασφαλίστρου χωρίς χρέωση
 • Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του ασφαλίστρου/ ασφαλισμένου ποσού
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Δεκαετής παράταση
 • Επαναφορά σε ισχύ
 • Γίνεται ανάληψη/ εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής
 • Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του ασφαλίστρου/ ασφαλισμένου ποσού
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Μετατρέπεται σε ασφάλεια ελεύθερη περαιτέρω πληρωμών
 • Γίνεται ανάληψη/ εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης
 • Προστίθενται ή αφαιρούνται πρόσθετα ωφελήματα
 • Μεταφέρεται ποσό ασφαλιστικού κινδύνου από και προς άλλη σύμβαση
 • Δεκαετής παράταση
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Ολική ή μερική εξαγορά αριθμού μονάδων επένδυσης χωρίς χρέωση ανάληψης του ποσού μετά τα δύο χρόνια (1ος χρόνος: 5%, 2ος χρόνος: 2,5%)

Υπολογίστε  το φόρο εισοδήματός σας και επωφεληθείτε

Υπολογίστε τον ετήσιο φόρο εισοδήματός σας και το μέγιστο ποσό ασφαλίστρων που επιτρέπονται για μείωση της φορολογίας σας.

Δεν ξέρετε ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει;

Μιλήστε με έναν Ασφαλιστικό μας Σύμβουλο για να σας βοηθήσει με το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.