Πάρε Ανάσα, Δες τη ζωή χωρίς τσιγάρο 

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη της διακοπής του καπνίσματος, η ενίσχυση δεξιοτήτων και η αύξηση της ποιοτικής και καθοδηγούμενης από αξίας ζωής, ανάμεσα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού έχει δημιουργηθεί ένα καινοτόμο διαδικτυακό πρόγραμμα το οποίο διατηρεί τον διαδραστικό χαρακτήρα παραδοσιακών προγραμμάτων παρέμβασης (π.χ. face-to-face προσέγγιση), στηρίζεται στις αρχές της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης και παρέχει περιεχόμενο συγκεκριμένο για τις ανάγκες, τους λόγους που άρχισαν ή συνεχίζουν το κάπνισμα οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες καπνιστές προσαρμοσμένο στα Κυπριακά δεδομένα. 

Το πρόγραμμα αγγίζει 2 πτυχές: Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παιδιών στη σχολική ηλικία για το κάπνισμα και δεύτερο, την εφαρμογή διαδικτυακού προγράμματος στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την διακοπή του καπνίσματος.

Το πρόγραμμα γίνετε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Πνευμονολογική Εταιρεία Κύπρου.