Απλά. Με ποδήλατο.

Συνεργασία με την Ομοσπονδία Ποδηλασίας Κύπρου

Η Eurolife συνεργάζεται με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, ως ο εθνικός φορέας ποδηλασίας, με σκοπό και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού μας, μέσω της ενασχόλησής τους με την ποδηλασία.

Ως βασικούς άξονες προτεραιοτήτων, η Eurolife και Ομοσπονδία, έχουν θέσει  το πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα της ποδηλατικής ασφάλειας (cycling safety) και της δημιουργίας της ποδηλατικής κουλτούρας για όλο τον πληθυσμό της Κύπρου, μέσω διάφορων πρωτοβουλιών, όπως είναι οι παγκύπριες εκστρατείες διαφώτισης, η δημιουργία ενός παγκύπριου δικτύου ποδηλατικών σημείων υποστήριξης (cycling service points), κ.ά.

Γίνετε η αρχή σε μια σειρά από ενέργειες που αποσκοπούν πρώτα απ’ όλα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη χρήση του ποδηλάτου στη ζωή μας. Οι προγραμματισμένες ενέργειες σε πρώτη φάση επικεντρώνονται στη ζωή με ποδήλατο και στη σημασία του για την υγεία και ευεξία στη ζωή μας. 

Σε δεύτερη φάση η εκστρατεία θα στοχεύσει στην ποδηλατική συνείδηση και την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.