Εθελοντική Αιμοδοσία

Η προσφορά είναι στο αίμα μας!

 

 

 

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς το συνάνθρωπό μας.

Θέλοντας να συμβάλουμε και εμείς με τη σειρά μας σ’αυτή την προσφορά αγάπης, η Εταιρεία πραγματοποιεί αιμοδοσία, δύο φορές το χρόνο ανάμεσα στο προσωπικό και το δίκτυο πωλήσεων, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Τράπεζας Κύπρου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας