6 βήματα για περιβαλλοντική ωριμότητα

Μια δυνατότητα σε μαθητές του νησιού να αποκτήσουν και να διευρύνουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση προσφέρει το Πρόγραμμα για μαθητές «Μαθαίνω για τα Δάση – Learning About Forests (LEAF)» που στηρίζει η EuroLife.

 Το Πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια της γνώσης και ενίσχυση της δράσης για τα δάση και την ωφέλεια τους. Εξετάζει όλες τις λειτουργίες που προσφέρουν τα δάση στον άνθρωπο από την προσφορά τροφής και καθαρού νερού μέχρι θέσεων εργασίας.

Μέσα από τους έξι άξονες του προγράμματος τα παιδιά ξεκινούν να συνειδητοποιούν όχι μόνο την ευεργετική επίδραση του δασικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του δάσους αλλά και να δρουν στην καθημερινότητά τους με τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο, διαφυλάττοντας το οικοσύστημα για τος επόμενες γενιές.

Ας δούμε μαζί τα 6 βήματα προς την περιβαλλοντική ωριμότητα:

 

  1. Μαθαίνουμε να απολαμβάνουμε τη φύση

Αναπτύσσουμε περιέργεια για τις διαδικασίες της φύσης και την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Επανασυνδεόμαστε με αυτήν και αποκτούμε μια αίσθηση ιδιοκτησίας του φυσικού μας περιβάλλοντος, αναζωογονώντας μέσα μας το θαυμασμό που προκαλούν τα δάση και υπενθυμίζοντάς μας τη σημασία που έχει το περιβάλλον στη ζωή μας.

 

     2. Αισθανόμαστε και παρατηρούμε τη φύση

Γνωρίζουμε τα οικοσυστήματα και τα είδη χλωρίδας και πανίδας. Η πρακτική μάθηση μας εκπαιδεύει για όλες τις πτυχές του δασικού περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντας μας να κατανοήσουμε και να ασχοληθούμε περισσότερο με το περιβάλλον.

 

     3. Αντιλαμβανόμαστε τον οικολογικό ιστό

Γνωρίζουμε και κατανοούμε τα διάφορα είδη στα δάση. Μαθαίνουμε για την βιοποικιλότητα και πώς μπορεί να προστατευτεί.

 

     4. Κατανοούμε την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση

Η μάθηση για τα δάση εμπνέει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τα δάση τους και να εκτιμούν όλα τα υπέροχα πράγματα που κάνουν για εμάς, από το ξύλο που χρησιμοποιούμε για το οξυγόνο που αναπνέουμε. Επίσης αντιλαμβανόμαστε τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

 

     5. Αποφασίζουμε για περιβαλλοντικά θέματα

Θέτουμε χρήσιμες ερωτήσεις για να συγκεντρώσουμε ορθές πληροφορίες και να σχηματίσουμε δίκαιη άποψη. Συζητούμε τα θέματα για να τα κατανοήσουμε και να σκεφτούμε πιθανές λύσεις.

 

     6. Είμαστε υπεύθυνοι για το μέλλον

Δουλεύουμε σε θέματα υπευθυνότητας, αποκτούμε γνώσεις και συμπεριφορά που θα μας καταστήσουν υπεύθυνους καταναλωτές. Κάνουμε τις επιλογές μας για μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

 

Οι δράσεις εμπίπτουν στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Πρόληψη» της EuroLife, που στηρίζει ενέργειες και προγράμματα γύρω από την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, την υγεία και  το περιβάλλον. 

Γιατί η πρόληψη δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι τρόπος ζωής!