Η οικονομική εξασφάλιση του αύριο, γίνεται το κίνητρο του σήμερα

 

Σήμερα, τα δεδομένα στην αγορά εργασίας πρέπει να προσαρμοστούν για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νέας γενιάς επαγγελματιών που ζητά περισσότερα κίνητρα εργοδότησης και είναι πλέον συνειδητοποιημένη όσον αφορά την εξασφάλιση του μέλλοντός της.

Ένα συνταξιοδοτικό σχέδιο έρχεται να απαντήσει στις προσδοκίες τους ενώ, παράλληλα, προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους εργοδότες - γεγονός που το καθιστά απαραίτητο για τις επιχειρήσεις του σήμερα.   

Συγκεκριμένα:

1. Αποτελεί ένα ελκυστικό κίνητρο για εργαζομένους: Ένα καλό συνταξιοδοτικό σχέδιο είναι μια ανταμοιβή για την προσφορά των υπηρεσιών τους. Οι εργαζόμενοι επιθυμούν ασφάλεια στη σύνταξή τους και η παροχή συνταξιοδοτικού σχεδίου είναι ένας τρόπος προσέλκυσης και διατήρησης αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού.

2. Αποτελεί σημαντικό στοιχείο προς την οικονομική εξασφάλιση: Η δημιουργία κεφαλαίου μέσω της αποταμίευσης και της επένδυσης σε σχέδια επαγγελματικών συντάξεων, επιφέρει ουσιαστικό όφελος για τον άνθρωπο αφού εξασφαλίζει επιπρόσθετο εισόδημα κατά τη σύνταξη, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική ευελιξία και την ποιότητα ζωής κατά τα χρόνια της συνταξιοδότησης. Πρόσθετα, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και ευημερία για την κοινωνία στο σύνολό της.

3. Προσφέρει φορολογικά πλεονεκτήματα: Σε πολλές χώρες, οι εργοδότες και τα μέλη μπορούν να επωφεληθούν από φορολογικά πλεονεκτήματα κατά την παροχή συνταξιοδοτικών σχεδίων για τους εργαζομένους τους.

4. Αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας: Η παροχή συνταξιοδοτικού σχεδίου δείχνει ότι ο εργοδότης ενδιαφέρεται για το μέλλον και την ευημερία των εργαζομένων του. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της εταιρείας και να δημιουργήσει θετικές σχέσεις με τους εργαζομένους.

5. Συμμορφώνεται με τους Εθνικούς Κανονισμούς: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν συνταξιοδοτικό σχέδιο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και νόμους.