Μεταβίβαση Χαρτοφυλακίου «Κύπρου Ζωής» 

 

 

H EuroLife Ltd. έχει αποφασίσει την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών συμβάσεων της στην Ελλάδα, που διαχειρίζεται κάτω από την εμπορική επωνυμία «Κύπρου Ζωής», στην εταιρεία «ΝΝ Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής» (η «NNHellas»).

Στο πλαίσιο της σκοπούμενης αυτής μεταβίβασης, καταρτίστηκε αναλογιστική έκθεση από ανεξάρτητο αναλογιστή από την οποία προκύπτει ότι η εν λόγω μεταβίβαση δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο είτε ουσιαστικά είτε δυσμενώς, οποιονδήποτε ιδιοκτήτη και/ή ασφαλισμένο ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η έκθεση, και περίληψη της έκθεσης, δημοσιεύονται πιο κάτω για δική σας ενημέρωση.

 

Έκθεση

Περίληψη της έκθεσης