Πρόεδρος

Άριστος Στυλιανού

Εκτελεστικός Πρόεδρος Ασφαλιστικών Εταιρειών

Μέλη

Άρτεμις Παντελίδου

Γενική Διευθύντρια EuroLife

Παύλος Γεωργίου

Chief Actuary & Chief Risk Officer EuroLife

Δρ. Χάρης Πουαγκαρέ

Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Λούης Ποχάνης

Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Δρ. Λήδα Μαρδαπήττα-Χατζηπαντελή

Μη Εκτελεστική Διευθύντρια

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου