Άριστος Στυλιανού

Εκτελεστικός Πρόεδρος Ασφαλιστικών Εταιρειών

 

Ο Άριστος διορίστηκε Εκτελεστικός Πρόεδρος των Ασφαλιστικών Εταιρειών του Συγκροτήματος τον Μάϊο του 2016. Με αυτή του την ιδιότητα, διευθύνει τις Ασφαλιστικές Λειτουργίες του Συγκροτήματος μέσα από τις προκλήσεις της νομοθετικής μεταρρύθμισης, οι οποίες απαιτούν την εφαρμογή οργανωτικών μεταρρυθμίσεων και την παράδοση έργων ασφαλιστικού εκσυγχρονισμού που επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες του Συγκροτήματος να υιοθετήσουν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ευμετάβλητες ανάγκες των καταναλωτών, καθώς και του ασταθούς περιβάλλοντος της αγοράς.

Για το σκοπό αυτό, ο Άριστος εκτελεί καθήκοντα Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroLife και των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, στις οποίες είναι προσωρινός Γενικός Διευθυντής.

Προηγουμένως, ο Άριστος ήταν Επιχειρησιακός Διευθυντής του Συγκροτήματος και Διευθυντής των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, όπου επέβλεψε τη μεταμόρφωση και την άνοδο της εταιρείας σε ηγετική θέση στην αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών. Προτού ενταχθεί στο Συγκρότημα, κατείχε τη θέση του Διευθυντή Εταιρικών Χρηματοδοτήσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO).

Ο Άριστος κατέχει πτυχίο στον κλάδο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, καθώς και μεταπτυχιακό στον κλάδο Οικονομικών της Εργασίας από το London School of Economics. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου από το 1985 και μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας από το 1984.

Σήμερα συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου και είναι ο νομικός εκπρόσωπος της Τράπεζας στην Ελλάδα.