Δρ. Χάρης Πουαγκαρέ

Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Ο Χάρης είναι υπεύθυνος για τη Λιανική Τραπεζική και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα της Τράπεζας Κύπρου. 

Εντός του ρόλου του, ο Χάρης ηγείται της Λιανικής Τραπεζικής, της Τραπεζικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των Εναλλακτικών Καναλιών Διανομής και της Υπηρεσίας Καρτών. Η Λιανική Τραπεζική επικεντρώνεται σε ιδιώτες πελάτες με καταστήματα σε τοποθεσίες-κλειδιά ανά την Κύπρο. Η Τραπεζική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στηρίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στην Κύπρο. Τόσο η Λιανική Τραπεζική όσο και η Τραπεζική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων παρέχουν ένα πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες. Το Τμήμα Εναλλακτικών Kαναλιών Διανομής (ΕΚΔ) περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, τραπεζική μέσω κινητών τηλεφώνων, το τηλεφωνικό κέντρο, το δίκτυο ΑΤΜ και τις πληρωμές με κινητό P2P. Το ΕΚΔ οδηγεί την Τράπεζα στη νέα ψηφιακή εποχή μέσω της τεχνολογικής τραπεζικής επανάστασης και παρέχει εναλλακτικές λύσεις στην παραδοσιακή τραπεζική. Το Τμήμα Καρτών (το μόνο που συνεργάζεται με όλα τα σχέδια AMEX, Visa, και MasterCard) προσφέρει πλήρες φάσμα καρτών, διατηρώντας σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ηγετική θέση στην αγορά καρτών της Κύπρου.

Προτού διοριστεί σε αυτή τη θέση το 2009, ο Χάρης κατείχε στρατηγικά σημαντικές θέσεις στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, υπηρετώντας ως Περιφερειακός Διευθυντής Λεμεσού, Περιφερειακός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής, Διευθυντής Πιστωτικού Κινδύνου, Διευθυντής Ανάπτυξης Εταιρικών Εργασιών, Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής και Λειτουργός Πιστώσεων.

Πριν την ένταξή του στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, ο Χάρης εργάστηκε για δύο χρόνια στη Βοστώνη και το Τόκυο ως Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός.

Ο Χάρης κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό πολιτικού μηχανικού από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT) των ΗΠΑ καθώς και Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Ελλάδας.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του IDEA καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroLife, του Διοικητικού Συμβουλίου των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.