Λούης Ποχάνης

Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

 

Ο Λούης είναι Διευθυντής Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών από τον Απρίλιο του 2016, ενώ είναι επίσης υπεύθυνος και για το Κέντρο Ναυτιλίας. Πριν αναλάβει τον πιο πάνω ρόλο, υπηρέτησε από το 2013 ως Διευθυντής Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών.

Πριν την πιο πάνω θέση, ο Λούης κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO). Υπηρέτησε επίσης ως Διευθυντής Ιδιωτικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Κεφαλαίων, δημιουργώντας τα τμήματα στην Κύπρο το 1995 και στην Ελλάδα το 1996.

Προτού εργοδοτηθεί από την Τράπεζα Κύπρου, ο Λούης εργάστηκε στη Pricewaterhouse στο Λονδίνο από το 1989 μέχρι το 1992, όπου ολοκλήρωσε την ειδικότητα του ως εγκεκριμένος λογιστής και έγινε μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας.

Ο Λούης κατέχει πτυχίο με άριστα στα Οικονομικά με Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Loughborough στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CISCO και της BOC Asset Management, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroLife. Είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων 2 της Τράπεζας.