Η Eurolife ηγείται της Επιχειρηματικής Ασφάλισης

 

Εξειδικευμένη Επιχειρηματική Ασφάλιση κορυφαίας Εταιρείας Κλάδου Ζωής

Στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε, το οικονομικό περιβάλλον παγκοσμίως μεταβάλλεται ραγδαία, θέτοντας τις επιχειρήσεις ενώπιον σημαντικών και πολυεπίπεδων προκλήσεων. Η ανάγκη για υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διοίκησης και διαχείρισης κινδύνων αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών που επιθυμούν να προσαρμόζονται σε αυτές  τις ραγδαίες αλλαγές και το εξαιρετικά αβέβαιο πλαίσιο επιχειρηματικότητας που δημιουργείται .

Η Επιχειρηματική Ασφάλιση αποτελεί σήμερα καθοριστικό παράγοντα στη διασφάλιση της  σταθερότητας για κάθε οργανισμό ανεξαρτήτως του μεγέθους και της φύσης των δραστηριοτήτων του . Πρόκειται για μία επιβεβλημένη επένδυση, που θωρακίζει τις επιχειρήσεις από καταστροφικές οικονομικές ζημιές, συνέπειες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Η Eurolife, ως ηγέτιδα εταιρεία στην Ασφαλιστική Βιομηχανία, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να εντοπίζει τους κινδύνους που απειλούν  τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Με μια αφοσιωμένη και εξειδικευμένη ομάδα Ασφαλιστικών Συμβούλων, η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει ενημέρωση και συμβουλές στις επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους τους και να διασφαλίσουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους.

Η διαδικασία μετατροπής και ανάλυσης της πληροφορίας σε γνώση και επιχειρηματική αξία βοηθά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση ευκαιριών που αντιμετωπίζει το σύνολο των οργανισμών στη σύγχρονη εποχή. Η άρτια στελεχωμένη ομάδα Ασφαλιστικών Συμβούλων της Εταιρείας, με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό και με δέσμευση για ποιοτική και επιστημονική συμβουλευτική, αξιολογεί τα οικονομικά δεδομένα κάθε επιχείρησης σταθμίζοντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο/εταιρικό δίκαιο και το φορολογικό πλαίσιο που διέπει εταιρείες, διευθυντές/μέτοχους/ιδιοκτήτες/κληρονόμους σε συνδυασμό με  τις κοινωνικές παροχές υγείας και σύνταξης.

Με τη γνώση, την εμπειρία και το εκτόπισμά της, η Eurolife μπορεί να προσφέρει πρόσθετους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων καλύπτοντας τις απαιτήσεις όλων των επιχειρήσεων.

 

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Eurolife

Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος της Eurolife, μέσα από μια σειρά ερωτήσεων προς τα στελέχη του οργανισμού, καταλήγει σε ένα σύνολο ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων για τον επιχειρηματία έτσι ώστε να:

  • Γνωρίζει την επίδραση και τις συνέπειες των κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρησή του,
  • Πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για σωστή διαχείρισή τους, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος,
  • Σχεδιάσει το κατάλληλο πλάνο ασφάλισης και να προβαίνει ανά τακτά διαστήματα σε αναθεώρησή τους, αναλόγως των απαιτήσεων και των νέων αναγκών που παρουσιάζονται

Μαζί με τον εξειδικευμένο Ασφαλιστικό Σύμβουλο της Eurolife, ο κάθε επιχειρηματίας αποκτά ένα αξιόπιστο σύμμαχο που μέσα από επιστημονική συμβουλευτική διαδικασία μπορεί να αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις και τους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική ισορροπία της επιχείρησης του. Έχοντας παράλληλα δίπλα τους την Eurolife, διασφαλίζουν την διαχρονική βιωσιμότητα της επιχείρησης τους, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανταγωνιστικότητα της, καθώς επίσης και την ομαλή μετάβαση της στην επόμενη γενιά, κατοχυρώνοντας τους κληρονόμους, προστατεύοντας τις θέσεις εργασίας και αυξάνοντας σημαντικά την αξία της.