Η ιστορία πίσω από την επιτυχία των επενδυτικών μας ταμείων

Από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Eurolife είναι η αποτελεσματική διαχείριση των ταμείων της. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη διαχρονική επιτυχία;

Το μυστικό είναι η διατήρηση σημαντικής επενδυτικής διασποράς (diversification) στα ταμεία της εταιρείας. Ενδεικτικά, οι πελάτες που κατέχουν μονάδες στα ταμεία μας, έχουν επενδυτική έκθεση σε περισσότερες από 2,500 μετοχές παγκόσμια και σε περισσότερα από 2,000 ομόλογα/χρεόγραφα.

Η Επιτροπή Επενδύσεων διασφαλίζει ευλαβικά τη διασπορά επενδύσεων στα ταμεία επιλέγοντας διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες (asset classes), σε πολλές γεωγραφικές περιοχές (geographical diversification), σε διαφορές βιομηχανίες (sector diversification), χρησιμοποιώντας διαφορετικούς επενδυτικούς παράγοντες (factor diversification) και με τη χρήση πολλαπλών διαχειριστών (manager diversification).

Η εκτεταμένη επενδυτική διασπορά λειτούργει σαν πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στους πολλούς και ειδικά στους απρόβλεπτους επενδυτικούς κινδύνους που εμφανίζονται κατά καιρούς. Κάτι που επιβεβαιώνεται με την αντοχή των επενδυτικών μας ταμείων κατά την διάρκεια των διαφόρων οικονομικών κρίσεων που βιώσαμε.

Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον απαιτεί περισσότερο από ποτέ την ύπαρξη μεγάλης επενδυτικής διασποράς. Οι παγκόσμιες μετοχές βρίσκονται σε ανοδική αγορά από το Μάρτιο του 2009 ενώ οι τιμές των παγκόσμιων ομολόγων κινούνται ανοδικά για τρεις δεκαετίες. Την ίδια στιγμή οι πολιτικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι είναι πολλαπλοί. Η Επιτροπή Επενδύσεων διερευνά το ενδεχόμενο να διευρύνει τις επενδυτικές κατηγορίες που χρησιμοποίει για να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διασπορά. 

Στη Eurolife θα συνεχίζουμε να διασφαλίζουμε ότι τα ταμεία της εταιρείας θα χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα επενδυτικής διασποράς παρέχοντας έτσι σημαντική προστασία στις αποταμιεύσεις των πελατών μας.