Η επενδυτική ρευστότητά μας απόδειξη υπεροχής

Ένα από τα κύρια κριτήρια που χαρακτηρίζουν τους κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι η ρευστότητα (liquidity) των επενδύσεων. Ειδικά το ποσό ρευστοποιήσιμη είναι μια επένδυση σε διαφορές περιόδους των αγορών και ακόμα και σε περιόδους κρίσης ή αστάθειας. Η EuroLife, με την εξαιρετική της απόδοση στον τομέα αυτό αποδεικνύει ακόμη μια φορά την υπεροχή της στην αγορά.

Έχει παρατηρηθεί ότι σε περιόδους κρίσης η ρευστότητα πολλών επενδυτικών τίτλων στερεύει και οι επενδυτές αναγκάζονται να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις σε τιμές πολύ πιο χαμηλές από τις πραγματικές. Αυτό φυσικά μπορεί να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις αποδόσεις των ασφαλιστικών επενδυτικών ταμείων.

Η EuroLife έχει κατορθώσει να μην αντιμετωπίζει τέτοιο θέμα καθώς των 90% των επενδύσεων της, 400 περίπου εκατομμύρια ευρώ σε ταμεία συνδεδεμένα με μονάδες, είναι ρευστοποιήσιμες σε μια μέρα.

Η Επιτροπή Επενδύσεων αξιολογεί προσεκτικά τις κινήσεις της και τις επενδύσεις των ταμείων της με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να καλύπτει τους πελάτες της εταιρείας.

Λόγω του υψηλού ποσοστού σε άμεσα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις, η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε ανάγκες ρευστότητας παρουσιαστούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Χαρακτηριστικά, το 2013 η εταιρεία διεκπεραίωσε πληρωμές προς τους πελάτες της αξίας 125 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη Eurolife, έχοντας πάντοτε υπόψη τα μέσο-μακροπρόθεσμα συμφέροντα των πελατών μας, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε τα ταμεία της εταιρείας θα χαρακτηρίζουν υψηλά επίπεδα επενδυτικής ρευστότητας.