Η Eurolife φροντίζει για τους εργαζομένους σας

 

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για την επιτυχία της επιχείρησης και οι εργοδότες αναγνωρίζουν την αξία της προσφοράς ωφελημάτων στους εργαζόμενους με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος.

Σημαντικά ωφελήματα είναι οι Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής, Προσωπικών Ατυχημάτων και Υγείας καθώς, με μικρό κόστος, προστατεύεται η οικονομική κατάσταση του εργαζόμενου και της οικογένειας του σε περίπτωση δύσκολων και απρόβλεπτων καταστάσεων ή πολυέξοδου ιατρικού περιστατικού

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής

Προσφέρεται ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του προσωπικού. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Προσφέρεται ασφαλιστική κάλυψη για τον κίνδυνο απώλειας ζωής από ατύχημα στα μέλη του προσωπικού. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων που καταβάλλονται σε περίπτωση ατυχήματος

Ομαδική Ασφάλιση Υγείας MEDICA

Παρέχεται προστασία από οικονομική απώλεια κάθε εργαζομένου και της οικογένειάς του από ασθένεια ή σωματική βλάβη από ατύχημα. Πληρώνονται τα έξοδα σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο και προσφέρεται η επιλογή της εξωνοσοκομειακής κάλυψης. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ωφελημάτων.

Προσφέρονται αρκετά πλεονεκτήματα όπως:

  • παρέχεται η δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε χώρας για περίθαλψη χωρίς πρόσθετο κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά)
  • παρέχεται η επιλογή προκαθορισμένων ετήσιων καλύψεων, μέχρι και €2.000.000
  • προσφέρεται η επιλογή νοσοκομείου, κλινικής, ιατρού (δεν υπάρχουν περιορισμοί με καταλόγους νοσοκομείων)
  • προσφέρεται η επιλογή προκαθορισμένων ετήσιων καλύψεων σε ωφελήματα εξωτερικού ασθενή, μέχρι και €3.500
  • καλύπτονται από το βασικό μέρος μερικά ωφελήματα εξωτερικού ασθενή (όπως προ-εγχειρητικές διαγνωστικές, μετεγχειρητικά έξοδα, πρώτη περίθαλψη ατυχήματος). Έτσι, δεν επιβαρύνουν το ετήσιο όριο των άλλων ωφελημάτων εξωτερικού ασθενή.
  • παρέχονται ιατρικές συμβουλές σε 24ωρη βάση μέσω ιατρικού τηλεφωνικού κέντρου
  • παρέχεται ταξιδιωτική ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό
  • προσφέρεται το ωφέλημα «παραμονής σε νοσοκομείο χωρίς περίθαλψη»
  • προσφέρεται κάλυψη σε εξαρτώμενους φοιτητές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό μέχρι την ηλικία των 30 χρονών
  • δεν υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των ημερών νοσηλείας.

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση καθώς συμπληρώνουν ένα ελκυστικό πακέτο αμοιβών. Συμβάλλουν επίσης στην συγκράτηση υφιστάμενου προσωπικού και στην προσέλκυση νέων προσοντούχων στελεχών

Τέλος, ο εργοδότης δείχνει την εκτίμηση του προς το προσωπικό αυξάνοντας έτσι τα κίνητρα και η παραγωγικότητα του.