Το Smart Future είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για ένα αξιοπρεπές μέλλον μετά τη συνταξιοδότηση

 

 

 

Επαγγελματική σύνταξη με τη Eurolife

Η Eurolife είναι έτοιμη να αναλάβει τη διαχείριση των ενεργητικών όσων Ταμείων Προνοίας επιλέξουν να ενταχθούν στο Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων Smart Future, μεταφέροντας όλα τα δικαιώματα των Μελών και τις υποχρεώσεις του Εργοδότη, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και να παρέχουν ένα ικανοποιητικό επιπλέον εισόδημα στα μέλη τους.

Στη Eurolife έχουμε αποδείξει στην πράξη την αξιοπιστία μας στον τομέα των συνταξιοδοτικών σχεδίων: διαθέτουμε αποθέματα που υπερβαίνουν τα 580 εκατομμύρια ευρώ, με δείκτη φερεγγυότητας στα 230% ενώ έχουμε καταβάλει συνολικά περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο σε εξαργυρώσεις και απαιτήσεις. (Στοιχεία Δεκ.2020)

Σήμερα είμαστε η Νο1 επιλογή ώστε να μη χαθούν οι κόποι δεκαετιών από τους εργαζόμενους.

 

Ευελιξία και Smart Future

Με το Smart future, οι συμμετέχοντες  απολαμβάνουν αποδοτικότητα, ευελιξία, αυτονομίας χειρισμού των συνεισφορών τους καθώς και προστασία των μελλοντικών συνεισφορών τους σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα.

Οι επενδύσεις γίνονται παρακολουθώντας ένα δείκτη ή χαρτοφυλάκιο. Έτσι, ο επενδυτής απολαμβάνει παγκόσμια διασπορά επενδύσεων και χαμηλό κόστος διαχείρισης με υψηλές αποδόσεις.  Τα μέλη έχουν την επενδυτική επιλογή lifestyle κατά την οποία γίνεται αυτοματοποιημένα ο προσδιορισμός των ποσοστών επένδυσης τους σε επενδυτικά ταμεία  προσαρμοσμένη στο δικό τους προφίλ ρίσκου και απόδοσης καθώς επίσης και των υπολειπόμενων ετών μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης τους.

Η διαχείριση  των επενδυτικών ταμείων γίνεται με απόλυτη διαφάνεια από την Bank Of Cyprus Asset Management, η οποία διαχειρίζεται θεσμικά κεφάλαια που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Με το Smart Future οι συμμετέχοντες έχουν μια ολοκληρωμένη λύση για την εξασφάλιση των συνταξιοδοτικών αναγκών τους, και παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μέσω εξειδικευμένων εργαλείων να έχει συνεχή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα.

Με επαγγελματισμό, αποδεδειγμένη φερεγγυότητα και ευαισθησία, στη Eurolife μπορούμε να παρέχουμε ένα αξιοπρεπές μέλλον μετά τη σύνταξη.

 

Ποια η διαφορά μεταξύ πολυεπιχειρησιακού ταμείου προνοίας και σχεδίου επαγγελματικών συντάξεων ασφαλιστικής επιχείρησης του κλάδου 7;

Τα Πολυεπιχειρησιακά Ταμεία Προνοίας εποπτεύονται από τον Έφορο Ταμείων Προνοίας, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα Σχέδια Επαγγελματικών Συντάξεων Ασφαλιστικής Επιχείρησης του Κλάδου 7 εποπτεύονται από τον Έφορο Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά καθώς και τα δύο εκτελούν το ίδιο έργο, τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών συνεισφορών. Έχουν, επίσης, τις ίδιες φοροαπαλλαγές στις συνεισφορές.

Ένα πολυεπιχειρησιακό ταμείο λειτουργεί έχοντας ως βάση τους κανόνες του Καταστατικού Ταμείου Προνοίας της επιχείρησης ενώ ένα Ταμείο Επαγγελματικών Συντάξεων λειτουργεί με βάση τους Κανόνες Λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικών Συντάξεων της επιχείρησης. Και στις δύο περιπτώσεις, στο αντίστοιχο έγγραφο, , καταγράφονται όλες οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του Ταμείου όπως αυτές συμφωνήθηκαν από τον Εργοδότη και τα Μέλη.

Επίσης, στις οδηγίες που εκδόθηκαν πρόσφατα για την μεταφορά Ταμείων Προνοίας είτε σε Πολυεπιχειρησιακά Ταμεία είτε σε Σχέδια Επαγγελματικών Συντάξεων, διασφαλίζεται ότι και οι δύο επιλογές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτές με σκοπό την διασφάλιση των δικαιωμάτων των Μελών.

Τέλος, είναι σημαντικό ότι ο Εργοδότης και τα Μέλη μπορούν πλέον να επιλέξουν τη συνταξιοδοτική επιλογή που τους ταιριάζει.

Η ασφαλιστική βιομηχανία στην Κύπρο εκτελεί για δεκαετίες εργασίες διαχείρισης κεφαλαίων με επιτυχία, λειτουργώντας σε αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον, ώστε την καθιστά πρώτης τάξης επιλογή για συνταξιοδοτική αποταμίευση.

 

 

Γιάννος Μωυσέως, Manager Corporate and Business Insurance