Στη δύναμη του CSR Cyprus η Εurolife

 

Η Eurolife είναι και επίσημα μέλος του CSR Cyprus (Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), από τις αρχές του 2022, ως η πρώτη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία Κλάδου Ζωής, που συντάσσεται στο δίκτυο με στόχο να ενισχύσει μέσω των υπεύθυνων και επαγγελματικών της δράσεων, και ενεργειών τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας.

To CSR Cyprus ιδρύθηκε έχοντας ως στόχο την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), και τη προβολή της τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και προς την κοινωνία με απώτερο στόχο την επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι αξίες της εμπιστοσύνης και του επαγγελματισμού που διακρίνουν το σύνδεσμο, συμβαδίζουν άριστα με αυτές της Eurolife, ως δύο οργανισμοί που έχουν κοινή συνισταμένη την πρωτοπορία.

Η εταιρεία με την ένταξή της στο Εθνικό επιχειρηματικό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Κύπρο, υλοποιεί το στρατηγικό προσανατολισμό της για ενίσχυση του θετικού αντίκτυπού της στην κυπριακή κοινωνία. Ταυτόχρονα η Eurolife θα αντλήσει γνώση και εξειδίκευση για τα στελέχη της, σε θέματα που άπτονται της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability) και των ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σωστής Διακυβέρνησης κριτηρίων), μέσω των καναλιών επικοινωνίας του συνδέσμου, ενώ θα έχει επίσης τη δυνατότητα να συμβάλει σε κοινωνικές δράσεις.

Σήμερα, οι νέες συνθήκες που αναδύονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτούν στροφή στα ESG κριτήρια. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να αποτυπώνεται στον τρόπο που μια εταιρεία εντάσσει τους ESG παράγοντες στο χαρτοφυλάκιό της, στις εσωτερικές της διαδικασίες, στα προϊόντα και τις αναφορές της. Δραστηριότητες καθώς και επενδύσεις που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, αποδεικνύουν πως μια εταιρεία λαμβάνει υπόψη της, θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και τη θέση της στην κοινωνία, ενώ εγγυάται μία ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση που διασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία και μεγάλες προοπτικές.

Η Eurolife ως μια σύγχρονη και πρωτοποριακή εταιρεία στον κλάδο που δραστηριοποιείται, αντιλήφθηκε έγκαιρα τη δυναμική που προσφέρουν οι ESG αρχές στην κερδοφορία και στα καλά οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών σε πολλαπλά επίπεδα, προχωρώντας από νωρίς στην ενσωμάτωση τους στην εταιρική κουλτούρα.

Η Eurolife με την ένταξη της στο CSR Cyprus αυξάνει την επιρροή της στο δημόσιο διάλογο αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύει έτσι την προσπάθεια για επίτευξη Εταιρικής Βιωσιμότητας & Υπευθυνότητας στην Κύπρο.