Καλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής για το 2014

 

 

Το διεθνώς αναγνωρισμένο οικονομικό περιοδικό ‘World Finance Magazine’ απένειμε στην Ασφαλιστική Εταιρεία Eurolife το βραβείο ‘Καλύτερης Ασφαλιστικής Εταιρείας ζωής στην Κύπρο για το 2014’ στον Κλάδο των Ασφαλειών Ζωής (Best Life Insurance Company for 2014).

Ο θεσμός των βραβείων ‘World Finance Magazine Awards’ διοργανώνεται από το 2007 και επιβραβεύει τις εταιρείες που ξεχωρίζουν στην κατηγορία τους, θέτοντας υψηλά κριτήρια στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών, τις καλύτερες πρακτικές του οργανισμού, την κατάρτιση, εξέλιξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, όπως επίσης και στην αξιόπιστη διαχείριση ρίσκου.

Η Εταιρεία διαθέτει άνω των €466 εκ ασφαλιστικά αποθέματα και καταβολές πέραν €1δις σε πελάτες για εξαργυρώσεις, ωφελήματα λήξης και απαιτήσεις σε συμβόλαια ζωής, ατυχημάτων και υγείας. 

H Eurolife, με αίσθημα  κοινωνικής ευαισθησίας,  με τη σταθερότητα και την αξιοπιστία που την διακρίνει, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πάνω από 100,000 πελάτες.