Αιμοδοσία EuroLife

Η Eurolife οργάνωσε με επιτυχία ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, στα κεντρικά της γραφεία στην οδό  Έβρου 4 στο Στρόβολο.

Mε θέμα «η προσφορά είναι στο αίμα μας», η ενέργεια πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την κινητή μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.  Στη αιμοδοσία συμμετείχαν περισσότεροι από 50 εθελοντές, ανάμεσα τους προσωπικό, συνεργάτες και φίλοι της Εταιρείας. Η δράση διοργανώνεται με σκοπό να συμβάλει έμπρακτα στην αυξανόμενη ανάγκη για αίμα και για να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τον κόσμο για την σημαντική ανάγκη της τακτικής αιμοδοσίας.  Η Εταιρεία πραγματοποιεί αιμοδοσία 2 φορές το χρόνο.