Εθελοντική Αιμοδοσία

«Η προσφορά είναι στο αίμα μας»

 

Η EuroLife στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διεξήγαγε την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018  Εθελοντική Αιμοδοσία, στα κεντρικά Γραφεία στην οδό  Έβρου 4 στο Στρόβολο.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την κινητή μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ανάμεσα στο προσωπικό και στο δίκτυο πωλήσεων της EuroLife. 

Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στην εκστρατεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου «Eσένα ποιος είναι ο τύπος σου; Κάποιος χρειάζεται το δικό σου τύπο αίματος».