Με αίσθημα ευθύνης στηρίζουμε τον πελάτη μας

 

Στη Eurolife στηρίζουμε τους πελάτες μας με μέτρα που τους απαλλάσσουν από ένα πρόσθετο άγχος ώστε να επικεντρώσουν εκεί που πρέπει, στην υπέρβαση των συνεπειών της μεγάλης κρίσης.

 

1.   Παρέχουμε διευκολύνσεις σε πελάτες που λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούν να πληρώσουν το ασφάλιστρο:

  • Με παραχώρηση δικαιώματος Μερικής Εξαγοράς για την πληρωμή ασφαλίστρων μέχρι και έξι μηνών με μέγιστο ποσό εξαγοράς €5.000, χωρίς αξιολόγηση κινδύνου(ισχύουν προϋποθέσεις).
  • Με παραχώρηση δικαιώματος επαναφοράς συμβολαίου, σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία ακύρωσης, χωρίς αξιολόγηση κινδύνου (ισχύουν προϋποθέσεις).

2.       Ενεργοποιήσαμε μέτρα για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση:

  • Με δυνατότητα υποβολής συγκεκριμένων τροποποιήσεων συμβολαίων μέσω της διαδικτυακής πύλης των πελατών μας myeurolife.
  • Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με το ποσό που θα ασφαλιστείτε, δεν απαιτείται επίσκεψη σε ιατρό  σε σχέση με τον προ-ασφαλιστικό σας έλεγχο.  
  • Με παράταση στον χρόνο παραλαβής των απαιτήσεων από ένα μήνα σε τρείς μήνες.

3.       Παρέχουμε επιπλέον ευκολίες στο τρόπο πληρωμών ασφαλίστρων και απαιτήσεων:

Πληρωμές Ασφαλίστρων:

  • Με δυνατότητα πληρωμής ασφαλίστρων μέσω JCC smart από τις 06/04/2020 και μετέπειτα.
  • Με δυνατότητα πληρωμής ασφαλίστρων απευθείας μέσω μεταφοράς/εμβάσματος στους λογαριασμούς της Εταιρείας.

Πληρωμές απαιτήσεων:

  • Με γρήγορο και ασφαλές τρόπο πληρωμής απαιτήσεων μέσω εμβάσματος σε λογαριασμό του πελάτη, αντί μέσω επιταγής.

 

Τα πιο πάνω μέτρα στήριξης πελατών εφαρμόζονται έκτακτα λόγω της πανδημίας Covid-19.