Νέο portal myeurolife.

Για άμεση και γρήγορη πρόσβαση στα Ασφαλιστικά Προγράμματα.

Γίνετε συνδρομητής του myeurolife και αποκτήστε τους κωδικούς πρόσβασής σας, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στο https://portal.eurolife.com.cy/Register
  • Καλώντας στο 80008880 
  • Στα κεντρικά μας γραφεία ή μέσω οποιουδήποτε υποκαταστήματος

Το Myeurolife παρέχει άμεση, προσωπική και πλήρη αξιόπιστη εξυπηρέτηση στους πελάτες σε ό,τι αφορά τα Ασφαλιστικά τους Συμβόλαια.

Η απλή και ευχάριστη πλοήγηση που προσφέρει το Myeurolife καθώς και ο μοναδικός της σχεδιασμός παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να έχει:

  • Πρόσβαση στα Ατομικά Συμβόλαια (Καλύψεις και Ωφελήματα, Κατανεμημένες μονάδες στα επενδυτικά ταμεία, Αξία Εξαγοράς Συμβολαίου)
  • Στοιχεία Επικοινωνίας Ασφαλιστικού Συμβούλου
  • Ιστορικά Πληρωμών & Απαιτήσεων
  • Πιστοποιητικά Φόρου Εισοδήματος