Συνέδριο: «Ένα βήμα πιο κοντά στον πελάτη του σήμερα»

 

 

  

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016, στο συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία το συνέδριο της Ασφαλιστικής Εταιρείας EuroLife, με τίτλο «Ένα βήμα πιο κοντά στον πελάτη του σήμερα».  

Το συνέδριο παρακολούθησαν πέραν των 250 ασφαλιστικών συμβούλων και διοικητικό προσωπικό στο πλαίσιο της συνεχούς  επιμόρφωσης και ανάπτυξης του δυναμικού της εταιρείας.  Στο συνέδριο απύφθηναν χαιρετισμό ο CEO της Τράπεζας Κύπρου κ. John Patrick Hourican, η Γενική Διευθύντρια της EuroLife κ. Άρτεμις Παντελίδου, καθώς και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Ασφαλιστικών Εργασιών κ. Άριστος Στυλιανού.  Στη συνέχεια, έμπειροι και καταξιωμένοι ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό μίλησαν για τις νέες τάσεις της αγοράς, ανάλυσαν τη ραγδαία ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και έδωσαν παραδείγματα με επίκεντρο τον πελάτη του σήμερα.