Εργαστείτε

στη Eurolife

Εργαστείτε στο δίκτυο πωλήσεων της Eurolife

Η ένταξη στο δυναμικό πωλήσεων της EuroLife εξασφαλίζει άρτια επαγγελματική κατάρτιση, την πληρέστερη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και καθημερινή καθοδήγηση και υποστήριξη από καταξιωμένους επαγγελματίες στο χώρο με στόχο τη προσωπική επιτυχία και ανέλιξη.

Εργαστείτε στα κεντρικά γραφεία της Eurolife

Η πρόσληψη ως διοικητικό προσωπικό γίνεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας.